keskiviikko 17. kesäkuuta 2015

Mosquitoes – sääskiä


I gave a short presentation on mosquitoes in the Nature Tourism Seminar. Heres more or less what I said, first in English and then in Finnish.

Pidin pienen esitelmän sääskistä luontoturismiseminaarissa. Tässä englanniksi ja suomeksi suurin piirtein se, mitä sanoin.

Hi!


I am Vesa Heikkinen and I am working with the Eco-Salla project as a story maker, tarinallistaja, as we say it in Finnish. I am collecting and writing stories concerning the history of Salla, the nature of Salla and the language, Salla dialect, Sallan murre, and people of Salla.


One of the major stories of Lapland and of Salla is that of mosquitoes.

Hei!

Olen Vesa Heikkinen ja työskentelen Eco-Salla-projektissa tarinallistajana. Kerään ja kirjoitan tarinoita, jotka käsittelevät Sallan historiaa, luontoa ja kieltä, Sallan murretta, sekä sallalaisia ihmisiä.

Yksi Lapin ja Sallan merkittävistä tarinoista on sääsket.Many of us have strong feelings about mosquitoes. We love them, of course.


In the frenzy of love we easily forget the facts. Here I have five scientific facts about our dear little friends.


Fact 1: Mosquitoes were here before us. Even dinosaurs loved them. Mosquitoes are known from as far back as the Triassic Period – 400 million years ago. There are almost 3,000 mosquito species worldwide.


Fact 2: Mosquitoes make life here possible. They provide ecological community services, as we scientists put it. They pollinate plants, for example cloudberries; they serve as food sources for a variety of organisms. No mosquitoes, no migratory birds. No migratory birds, no nothing!


Fact 3: Mosquitoes make love, not war. According to Scandinavia’s and Finland’s biggest newspaper, Helsingin Sanomat, mosquitoes have enormous genitals. At the same time we have to admit that the sex life of mosquitoes is still a big mystery to us.


Fact 4: Mosquitoes are music to our ears. They buzz in such a relaxing way. What would summer be without this beautiful voice? This ininä, as we onomatopoetically call it in Finnish.


Fact 5: Mosquitoes will be here after us. Respect!

Monilla meistä on vahvoja tunteita sääskiä kohtaan. Me rakastamme niitä, kuinkas muutenkaan.

Rakkauden huumassa käy helposti niin, että tosiasiat unohtuvat. Esittelen tässä viisi rakkaita pikkuystäviämme koskevaa tieteellistä tosiasiaa.

Tosiasia 1: Sääsket olivat täällä ennen meitä. Dinosauruksetkin rakastivat niitä. Sääskiä tiedetään olleen jo 400 miljoonaa vuotta sitten, triaskaudella. Maailmalla tunnetaan melkein 3 000 sääskilajia.

Tosiasia 2: Sääsket mahdollistavan elämän näillä raukoilla rajoilla. Ne tuottavat ekoyhteisöpalveluja, kuten me tiedemiehet asian ilmaisemme. Ne pölyttävät kasveja, esimerkiksi hilloja; ne kelpaavat ravinnoksi useille elollisille olennoille. Ei sääskiä, ei muuttolintuja. Ei muuttolintuja, ei mitään!

Tosiasia 3: Sääsket tekevät rakkautta, eivät sotaa. Helsingin Sanomien mukaan sääskillä on valtavat sukupuolielimet. Samalla kun tunnustamme tämän tosiasian, on myönnettävä, että sääskien sukupuolielämä on edelleen meille suuri arvoitus.

Tosiasia 4: Sääsket ovat musiikkia korvillemme. Niiden ääni rentouttaa. Mitä olisikaan kesä ilman tätä kaunista ääntä. Tätä ininää, hieno onomatopoeettinen sana muuten.


Tosiasia 5: Sääsket ovat täällä vielä sittenkin, kun meitä ei enää ole. Rispektii!

And then some linguisticsIn Finnish we have this proverb rakkaalla lapsella on monta nimeä”. A dear child has many names.

The Finnish word itikka comes from the word itu, meaning alkio, almost alku, the beginning.

Sitten vähän kielitiedettä. Suomessa on sanonta
rakkaalla lapsella on monta nimeä”. Sääskillä näitä nimiä totisesti on.

Suomen sana itikka juontuu sanasta itu, joka merkitsee alkiota. Se on melkein sama asia kuin alku.


So, we have lots of mosquitoes here in Salla too. And they all warmly welcome you here. Just like this one, Mr Mosquito, created by visual artist Blythe Smith (see the links below).

No niin, meillä täällä Sallassa on paljon sääskiä. Ne kaikki toivottavat vieraat lämpimästi tervetulleiksi. Niin tämäkin Mr Mosquito, jonka kuvataitelija Blythe Smith on luonut (ks. linkit alla).


Thank you for your time! Have a nice mosquito summer.

Kiitos ajastanne! Hyvää sääskikesää kaikille! 

Video: Blythe Smith

Linkit videoon:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Voit vapaasti kommentoida blogimerkintää. Kommentit eivät tule näkyviin heti; bloggaajan pitää ensin hyväksyä ne. Voit lähettää myös muita kuin juuri tähän blogiin liittyviä huomioita Salla-aiheesta blogin kirjoittajalle. Kiitos!